Buy Chardonnay

Amico Range

Chardonnay
$35 each
2022 Chardonnay Chardonnay
Elegant yet bright, finishing with zippy acidity.